Osteoporoza: bifosfoniany mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka przełyku.

Ostatnie badania donoszą o dwukrotnie zwiększonym ryzyku zachorowania na raka przełyku u osób przyjmujących bifosfoniany przez okres conajmniej 5 lat (lek stosowany w osteoporozie).  Badania opublikowane w “the British Medical Journal” zostały przeprowadzone przez angielskiego epidemiologa Jane Green w grupie 15 000 pacjentów z wykrytym nowotworem.  Badania te są sprzeczne z wcześniejszymi doniesieniami z “the Journal of the American Medical Association”, w których nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zachorowania na raka u chorych przyjmujących bifosfoniany. Na podstawie przedstawionych wyników wydaje się słusznym poinformowanie każdego chorego przyjmującego w/w leki o istniejącym ryzyku rozwoju raka przełyku, nie ma natomiast wskazań do przerywania już prowadzonego leczenia. Oczekiwane są dalsze badania w tym kierunku.

Żródło: „the British Medical Journal” “the Journal of the American Medical Association”,