Płyn lugola

Awaria reaktora w Japonii przerosła początkowe prognozy. Obecnie skala zdarzenia jest trudna do oceny. Powstaje pytanie czy stwarza to zagrożenie dla mieszkańców Polski. Nie można obecnie mówić o takim zagrożeniu. Znaczna odległość od miejsca zdarzenia sprawia, że ewentualna chmura z pyłem radioaktywnym, która ewentualnie mogłaby dotrzeć nad Europę nie powinnia nieść zagrożenia (b. małe stężenie). Z uwagi na dynamiczny przebieg kastrofy wymaga ona jadnak dalszego mionitorowania.
A tak przy okazji: dzisiaj poinformowano o planowanym otwarciu elektrowni w Grodnie na Białorusi w 2017r. W lini prostej od Warszawy to około 350km (do Białegostoku niecałe 200km).